Werking

Centrum voor ambulante revalidatie (CAR)

De centra voor ambulante revalidatie (CAR) hebben als doel om de motorische, sensoriële en/of phychische functies te verbeteren, door de toepassing van medische technieken, specifiek aan de noden van de handicap. In dit kader bieden zij een globale begeleiding op physich, psychologisch en sociaal vlak.

Er is een tussenkomst voor de kosten van de revalidatie. De premies worden toegekend door (COmmission COmmunautaire Francophone (COCOF)). Deze premies houden rekening met: het paramedisch personeel, de doorlopende opleidingen, de aktiviteiten en het team dat zich met de ambulante revalidatie belast.

Alle ambulante revalidatiecentra zijn erkend door het RIZIV, en de centra van het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn ook erkend door Phare (Cocof).

Het CHS is sinds 01/01/1968 erkent voor de categorie “spraak en gehoor”.

 

Wat houdt ambulante revalidatie in ?

Het gaat om een multidisciplinaire behandeling, zoals beschreven in de conventie van het RIZIV (minimum 2 verschillende disciplines, 2 maal per maand).

  • Gehoors-, spraak- of taalproblemen en/of psychomotorische problemen.
  • Aanpassing van hoortoestellen vanaf zeer jonge leeftijd tod volwassn. Ook is er opvolging voor kinderen met een cochleaire implant.
  • Opvolging en begeleiding van families en kinderen vanaf:
    • vPoorschoolse leeftijdsc
    • schoolgaande kinderen in het gewoon- of buitengewoon onderwijs
  • Psychologische begeleiding
  • Administratieve hulp, informatieve diensten, en socio-educatieve begeleiding.

Kostprijs:

Na de goedkeuring door het ziekenfonds, betaalt u enkel het remgeld van 1,73 € (vanaf 01/01/2015) per sessie van een bilan of revalidatie.

Indien u het statuut van WIG of OMNIO hebt, betaalt u helemaal niets.

OPGELET: De goedkeuring, door het ziekenfonds, voor revalidatie is slechts 1 jaar geldig. Na deze termijn moet, indien nodig, een verlenging voor de revalidatie aangevraagd worden.