Revalidatie

Doofheid

Dit project bevat de multidisiciplaire behandeling van kinderen en volwassenen met doofheid.

 • Babyteam (kinderen van 0 tot 3 jaar )
 • De kinderen van het IRSA-instituut
 • De kinderen van de scholen “Montjoie” en Falisolle
 • De geïntegreerde kinderen
 • Volwassenen

Het project “Montjoie”.

Dit project bereidt de dove kinderen voor op een gedeeltelijke of volledige integratie in het basisonderwijs in de school “Montjoie” te Ukkel

Het doel is gebaseerd op de communicatie met spraak, en word ondersteund door de methode “AKA” (hulp voor liplezen

De logopedistes van het CHS komen ter plaatse voor de logopedische behandeling. De kinderen komen op woensdag en/of vrijdag naar het CHS om de andere behandelingen te volgen; zoals: audiologie, psychomotoriek, bijscholing, psychologische bijstand….

De school in Falisolle.

Sinds september 2007, heeft IRSA een afdeling in Falisolle (Sambreville) geopend. Daar zijn 2 klasjes voor het buitengewoon onderwijs “type 7” bijgekomen in  de school “Saint Rémy”. Vanaf  september 2009, is er een 3e klasje opengegaan, en vanaf september 2011 is er zelfs een 4e klasje bijgekomen. Er zijn momenteel 29 kinderen die volledig geïntegreerd zijn in de school “Saint Rémy”.

Het CHS heeft een afdeling met therapeuten ter plaatse, zodat zij de multidisciplinaire behandeling aan de dove kinderen kunnen bieden.

Wat doet het CHS te Falisolle ?

 • De gesproken taal staat centraal tijdens de therapie in de multidisciplinaire behandeling. De communicatie wordt ondersteund door gebaren, de methode “AKA”, en ondersteuning door tekeningen
 • Er wordt hulp geboden aan kinderen die (deels of volledig) geïntegreerd zijn in de school “Saint Remy”
 • Psychomotorieke opvolging
 • Opvolging door de audiologe/audioprothesiste
 • Een familiale en/of sociale opvolging

Integratie

Het project “CoAAlaM”

Dit project richt zich op de alternatieve communicatie en/of verbetering van de taalontwikkeling in een multimodaal perspectief. (COmmunication Alternative et/ou Augmentative pour développer le LAngage dans une perspective Multi-modale).

De originaliteit van dit project bestaat erin dat er gebruik wordt gemaakt van multi-modale hulpmiddelen voor de ontwikkeling van de taal, gebarentaal, De methode “Borel-Maisonny”, foto’s, tekeningen, pictogrammen en andere visuele aspecten komen ook aan bod in deze multi-modale ontwikkeling.

 • Dit project richt zich tot de kinderen die aanleg voor dysphasie en/of dyspraxie hebben.
 • De algemene benadering is veelzijdig en past zich volledig aan aan de noden en de evoluatie van het kind.