Consultatie

 Baby’s van 0 tot 3 jaar

Het consultatieteam bestaat uit:

 • een N.K.O.-arts
 • een sociaal assistent(e)
 • 2 audiologen
 • een logopedist(e)
 • een kinesietherapeut(e)
 • een psychologe

De kinderen zijn doorverwezen door arten voor:

 • een aangeboren afwijking
 • er is een vermoeden of een diagnose van doofheid
 • er is een taalachterstand

Wanneer de ouders met het kind op de eerste afspraak komen, zal de sociaal assistent(e) de werking van het centrum duidelijk uitleggen en maakt het dossier in orde voor de mutualiteit.(documenten te tekenen door de ouders).

Daarna gaat het kind naar de N.K.O.-arts, die de medische voorgeschiedenis van het kind nagaat.

Het bilan bestaat uit verschillende auditieve en logopedische testen (naargelang de leeftijd van het kind). De auditieve testen zullen verschillende malen afgenomen worden, om een betrouwbaar resultaat te bekomen. De logopedist(e) observeert de communicatieve vaardigheden van het kind. De kinesietherapeut(e)  evalueert de motoriek van het kind om eventuele ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsproblemen uit te sluiten. Naar gelang de leeftijd kunnen de logopedist(e) en kinesietherapeut(e) samen deze observatie doen. De psychologe zal tussenkomen om de observatieresultaten te bekijken en om de angsten van de ouders weg te nemen.

De mutualiteit geeft ons 3 maanden tijd om het bilan af ten nemen. Op het einde van deze periode zal het bilian meegedeeld worden aan de ouders. Naargelang de aard van het probleem, zal een deel van het team aanwezig zijn op deze vergadering.

 

 

Voor kinderen ouder dan 3 jaar:

De consultatie is gericht op kinderen met auditieve-, taal- en/of communicatieproblemen.

Ze zal afgenomen worden in de vorm van een multidisciplinair bilan. Aan de hand van verschillende disciplinaire onderzoeken zal er getracht worden om een zo goed mogelijke diagnose vast te stellen, om de ouders en het kind het best te helpen.

Het kind / de ouders ontmoeten:

 • de sociaal assitent(e)
 • de N.K.O.-arts
 • de audiologe
 • de kinesietherapeut(e)
 • de logopedist(e)
 • de neuro-psycholoog
 • de psycholoog

De bilan zal binnen de 2 à 3 maanden afgenomen worden, en de eindbespreking zal binnen deze periode besproken worden.

Wat moet U doen om een multidisciplinair bilan aan te vragen ?

1) Een afspraak maken

2) In het bezit zijn van een voorschrift van een N.K.O.-arts (indien er een vermoeden of een diagnose van doofheid is), of van een andere arts, als het om een multidisciplianr bilan gaat.