Gespecialiseerd oriëntatiecentrum

Sinds 1965 is het CHS erkend voor de begeleiding van personen met gehoorstoornissen.

 

Wat houdt deze begeleiding in ?

De orientatie wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: een N.K.O.-arts, een audiologe/audioprothésiste, een psycholoog en een sociaal assitent(e).

Naargelang de aanvraag bij PHARE of AWIPH, doen wij:

 

  • Anamnese : – We overlopen de loopbaan op: sociaal, familiaal, school en/of professioneel vlak en de levensstijl van de patient (socio-cultureel vlak, steun van de omgeving, …)
  • Het medisch bilan: – Vaststellen van de beperkingen of handicap
  • Het auditief bilan: – Vaststellen van de graad van de gehoorstroornis
  • Het psychologisch bilan: – Vaststellen van de verwerking van de handicap,  motivatie ten opzichte van de maatschappij –  onderzoek naar het intellegentievermogen (inschattingsvermogen, logica, …) – psychologisch profiel opstellen op basis van verschillende testen – beroepsgeoriënteerde testen -…
  • De resultaten  van de verschillende onderzoeken van de patient worden in een verslag gezet.

Stappen te volgen voor het aanvragen van hulp bij het COS :

Maak zo snel mogelik een afspraak met het desbetreffende team (COS of CHS) die de aanvaag zal onderzoeken. Indien Het CHS de aanvraag niet kan behandelen, dan zal het centrum u doorverwijzen naar de desbetreffende diensten.

 

Subsidies en tegemoetkoming

De gespecialiseerde orientatiecentra ontvangen een financiële tussenkomst van PHARE of van AWIPH om de kosten te dekken die gepaard gaan met het bilan. De patient moet niets betalen.

 

Het verantwoordelijke team: