Leerlingenbegeleiding (SAP)

Leerlingenbegeleiding : voor wie?

Het CHS is sinds 07/02/1997 erkend als centrum voor leerlingenbegeleiding voor personen met hoorstoornissen, die wensen verder te studeren na het hoger secundair of zich willen specialiseren:

 • niet-universitaire studies in het hoger onderwijs
 • bijscholing (Actiris – Bruxelles formation, onderwijs voor sociale promotie)
 • alternatieve studies (leercontract)

Uit wat bestaat leerlingenbegeleiding?

Het betreft:

 • hulp aan studenten buiten de lesuren (pedagogische hulp)
 • hulp aan dove studenten tijdens de lesuren (doventolk)

Een dove student heeft recht op maximaal 600 uren bijstand per schooljaar.

 

Wat is de rol van het SAP ?

Het CHS is erkend door Phare voor volgende zaken:

 • opvang van jongeren en projectanalyse
 • indien nodig, het afnemen van een oriëntatiesest, om de evoluatie van de studierichting te bepalen.
 • opstellen en doorsturen van een aanvraag voor pedagogische begeleiding aan de dienst Phare
 • zoeken naar hulpmidden en doventolken
 • contact met de verschillende scholen et de leerkrachten die met de jongere werken.
 • coördinatie van het project
 • regelmatige contacten met de jongere en met hun verschillende belanghebbenden.
 • informatie verstrekken over doofheid aan de verschillende belanghebbenden.

Verantwoordelijke personen:

Indien u interesse hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het CHS, zodat ons team uw aanvraag zo goed en zo snel mogelijk kunnen behandelen.