Scholen

IRSA, (Institut Royal pour Sourds et Aveugles) en het dienstencentrum

irsa

IRSA is het grootste franstalig centrum voor personen met een  visuele, auditieve of mentale beperking of personen met een taalstoornis.

 

Dit is IRSA :

 

 

Indien u meer informatie wenst over de diensten van IRSA, kunt U hun site bezoeken. http://www.irsa.be/

 

Instituut “Montjoie”

Al meer dan 20 jaar worden dove kinderen geïntegreerd in het gewone onderwijs. Voor meer informatie, bekijk de rubriek “Voorgestelde diensten: revalidatie”

 

“Saint Rémy”

Deze school is gelegen in Falisolle (Sambreville) en onthaalt elke dag een 30-tal dove kinderen.

Het CHS in Falisolle biedt ter plaatste een multidisciplinaire opvolging. Voor meer informatie, zie rubriek “Mutidisciplinaire diensten”

Kribbe “Le Petit Prince”

De kribbe is gelegen op de site van IRSA. Het ontvangt dagelijks dove en slechthorende kinderen. Sommige van deze kinderen worden opgevolgd door het CHS.

 

Andere scholen en kribbes

Verschillende partners worden door de ouders gekozen; Deze worden elke jaar aangepast en geëvalueerd.