Historiek

Résultat de recherche d'images pour

Het verhaal van het CHS begint bij de oprichting vn een VZA, door mevrouw Agnès Halsberghe, Zuster van Liefde, beter bekend als Zuster Hendrika. Zij, samen met Broeder Walter Wouts van het Koninklijk Instituut van Woluwe, kwamen dagelijks in contact met ouders van dove kinderen., die hulp nodig hadden. Het enige wat zij konden doen was het vaststellen van doofheid, de ouders troosten en zeggen dat ze terug moesten komen als het kind drie jaar oud was. De opvoeding van het dove kind kon dan beginnen.

Gezien dat de dove kinderen al veel in te halen hadden konden  zuster Hendrika en broeder Walter hun krachten samen bundelen, en op 12 april 1964 werd de VZW gedoopt.” Centre pour Handicapés Sensoriels “.

In het begin bestond de VZW als consultaticentrum met verschillende diensten: medische-, sociale-, audiologische-, logopedische- en psychologische dienst.

Het was de bedoeling om de “ziekte” of de handicap vast te stellen van het dove of slechthorende kind. Het wierp vruchten af. Na 1 jaar in Ukkel, in de kelderverdieping van een gebouw, verhuisde de VZW naar een klein huisje zonder verwarming, dat gelegen was in de Square Van Bever. Eerst had men  enkele kamers, maar naar verloop van tijd, kregen ze het hele huis ter beschikking. Zelfs de badkamer fungeerde als bureel.

De officiële erkenning van het revalidatiecentum, door het “Nationaal Fonds voor Sociale Reclassering voor Personen met een handicap” volgde op 2 pvril 1965. Het werd officieel gedoopt als: “Centre d’Orientation Scolaire et Professionnelle spécialisée”. Nu konden de testen bij kinderen en adolescenten met visuele- of gehoorstoornissen in de beide landstalen uitgevoerd worden.

Het nut van het onderzoek en de diagnose is, dat men onmiddellijk een opvolging kan bieden. Het was dus van het grootste belang om een revaliatiecentrum oprichtte in Ukkel en in Sint-Lambrechts Woluwe. Ondanks het gebrek aan plaats, droomden ze er al van om een eigen centrum te bouwen. In Woluwe startte men met 5 kleine kamertjes op de zolderverdieping. Later kwamen er nog enkele kamertjes bij.

Ukkel, De droom om een eigen gebouw te hebben, kwam op 30 oktober 1971 uit. Het gewouw  werd gebouwd op de Waterloosesteenweg 1510 te Ukkel.

Woluwe, Een deel van de activiteiten  verhuisde in 1978. Er kwamen nieuwe lokalen ter beschikking op de 1e en 2e verdieping van een gebouw dat gelegen was in de Georges Henrilaan 278.

Op 1 mei 1983,  werd het Consultatiecentrum erkend voor de behandeling van personen met spraak- of+en auditieve stoornissen

Op 1 januari 1987 kreeg het revalidatiecentrum te Woluwe een eigen erkenning door het Reclasseringsfonds voor personn met een handicap. 

Début des années 1990, les besoins en réadaptation des patients aveugles et malvoyants ayant augmentés, le Conseil d’administration a pris la décision de lancer à Uccle le 1 mars 1991 un Centre de Réadaptation fonctionnelle (CRF) dans les déficiences visuelles. L’ INAMI ne s’étant jamais prononcé quant à l’agrément de ce CRF, nous avons arrêté les activités fin 1992.

In 1992, hebben we onze eerste conventie getekend bij het RIZIV. Vanaf dan werken als multidisciplinair team.

In 1997, is het CHS erkend door het COCOF als pedagogische begeleidingsdienst voor dove joungeren, die wensen verder te studeren in het hoger secondair onderwijs.

Eind 2014, hadden we meer dan  7800 dossiers (De 2 centra samen) in behandeling.  Dit betekent dat 7800 personnen zijn komen aankloppen voor één of andere vorm van hulpverlening (onderzoek, testing, diagnose, behandeling, informatie ….) orientation scolaire et professionnelle, accompagnement pédagogique…

Ons team bestaat uit 27 personen, samen met de algemene directrice, het administratief team en de logistieke dienst inbegrepen.

Het revalidatiecentrum is erkend als CRA (Centre de Rééducation Ambulatoire.

Sinds 30 décembre 2014, tengevolge de regionalisatie is het Uccle afhankelijk van het COCOM (Commission Communautaire Commune Bruxelles Capitale).De VZW bevat 2 centra: le CHS (Uccle) et CHS Falisolle

Het CHS heeft momenteel ongeveer 140 patienten in behandeling.

De VZW zijn opgesplist in 2 onafhankelijke VZW’s: Het CHS (Ukkel) en ZEPLIN (Woluwe)

Sinds 2014, ten gevolge van de regionalisatie, hangt CHS van Ukkel af van COCOM (Commission Communautaire Commune Bruxelles Capitale). ZEPLIN hang af van de Vlaams Agentschap.